O Sanam Lyrics & Tabs by Sukhwinder Singh

O Sanam

guitar chords lyrics

Sukhwinder Singh

Album : Nasha Hi Nasha HaiPlayStop

Singer: Sukhavinder Singh
O... o...o... Har Har Mahadev
He Raaje jeer jeer jee Raaje he jee jee || 2 ||

O... o...o...
He Raaje jeer jeer jee Raaje he jee jee
Jhatakun taak ti rakh navyane jaag,
petu de aag marathi aata... || 2 ||
Dolyat fute angaar bhagav raktaat,
jaagu de aaj bhavani maata...
He Raaje jeer jeer jee Raaje he jee jee || 2 ||
Har har Mahadev
Pratipshchandra lekhev vardhishnur vishvavandita,
Shahsnoh shivasaishya mudrabhadraay raajyate,
Hrudayaat jaagu de punha aata raangada josh,
Dahi dishi ghumu de shivachhatrapatincha ghosh || 2 ||

Shahsnoh shivasaishya mudrabhadraay raajyate,
Hrudayaat jaagu de punha aata raangada josh,
Dahi dishi ghumu de shivachhatrapatincha ghosh || 2 ||
Ladhanya sangram aaj ha,
bal de hya managati aamha,
karanya sanhar shatrucha, janm ghe punha aata
He Raaje jeer jeer jee Raaje he jee jee || 2 ||
asato ma sadgamay tamasoma jyotirgamaya || 2 ||
Mrutyomaa amruto gamay,
Utha aani punha aapalya dhamanyat khelava
mardmarathyanch salsalat rakt...
0 sss talvaar naachate rani
aisaa petato raag, jago maro jeev ha phule
maharashtrachi baag, ||2 ||
Jaganya siddhant aaj ha, shakti de shatapati aamha,
chal chal re ooth ghalate
saad marathi aata,
He Raaje jeer jeer jee Raaje he jee jee || 2 ||
Jhatakun taak ti rakh navyane jaag,
petu de aag marathi aata... || 2 ||
Dolyat fute angaar bhagav raktaat,
jaagu de aaj bhavani maata...
He Raaje jeer jeer jee Raaje he jee jee || 2 ||
Har har Mahadev
He Raaje jeer jeer jee Raaje he jee jee || 2 ||
Sardar, Rajput, Thakur hyapramane Ghati ha shabdasuddha
adabine ghyayala pravrutt kara lokanna
He Raaje jeer jeer jee Raaje he jee jee || 2 ||

Like us on Facebook.....
-> Loading Time :0.0076 sec