Ratatoj Lyrics & Tabs by Mau Mau

Ratatoj

guitar chords lyrics

Mau Mau

Album : Bàss paradisPlayStop

Rende rende rende
rende rende rende
andoma a rende ij onor

a cole còse a cole còse
'dla natura
Croste dël pan
e cicolata
e le furmije
a fan procession
Asil sucrà
e marmlada
stoma setà
setà a tàula
Ren-a ren-a ren-a
Ren-a ren-a ren-a dël cheur

setà a tàula
Ren-a ren-a ren-a
Ren-a ren-a ren-a dël cheur
Oh giàun giaunet 'dla lun-a
s'it am abandon-e 'dcò ti
i s-ciairo pa pì
Sota le stèile
am pias pensé
al via vai
mai silensios
A-i è 'n mist
na confusion
ël ratatoj
gran calderon
Ren-a ren-a ren-a
Eh tèila, tèila ëd ragnà
a fa calor ant le ca

Like us on Facebook.....
-> Loading Time :0.0053 sec